2021 Yılı Eylül Ayı Performans İtiraz Komisyon Toplantısı Duyurusu
22 Eylül 2021

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 29.05.2014 tarihli ve 37694 sayılı Performans İtirazı Komisyonu Çalışma Usulü ve Esasları konulu yazısında; ''Her ilde valilik onayı ile Aile Hekimliği Uygulamasında çalışan personelin Performans İtirazlarını değerlendirme komisyonu oluşturulacaktır. Bu komisyonun görevi; aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının mezkûr performans kesintilerine yapacakları itirazları yürürlükteki mevzuat doğrultusunda değerlendirip karar almaktır.'' denilmektedir.               
          Bu hüküm gereği valilik onayı ile oluşturulan Erzurum İli Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu her ay düzenli olarak toplanmakta olup, 2021 yılı Eylül ayı performans itiraz komisyon toplantısı 06.10.2021 tarihi saat 10.00’da yapılacaktır. Komisyonda Temmuz-Ağustos aylarına ait itirazlar da değerlendirilecek olup, bu aylara ilişkin kabul edilen performans itirazların geri ödemesi Ekim ayında yapılacaktır. Yine aynı yazıda  “Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları Karar Destek Sisteminde ilgili ay için tespit edilen performans verilerinin Bakanlıkça sabitlenmesini takip eden ilk iş günü içinde itiraz dilekçelerini ve eklerini bağlı olduğu Toplum Sağlığı Merkezine elden ulaştırılacaktır.” denilmektedir. Bu sebeple performans itirazları en geç 05.10.2021 tarihinde saat 17.00’a kadar tarafımıza gönderilmelidir. 17.00’dan sonra gelen performans itirazları Eylül ayı komisyonunda değerlendirilemeyecek ve bir sonraki aya devredilecektir.  ERZURUM İSM İZLEME DEĞERLENDİRME VE İSTATİSTİK BİRİMİ